Pradžia Svetainės medis Versija neįgaliesiemsLtEnPrisijungtiPaieška svetainėje
 
 
*big_search*
 
 

Lituanistikos rinkinys

Spausdinti

Lituanistikos rinkinyje pateikiami lituanistikos objektą ir kokybės kriterijus atitinkančios mokslo publikacijos, paskelbtos nuo 2000 metų, ir disertacijos, paskelbtos nuo 1991 metų (žr. taip pat Ekspertavimas, Analizė ir statistika). Duomenų bazė nuolat papildoma naujomis ekspertų įvertintomis publikacijomis. 

2019 metų liepos mėnesį Lituanistikos rinkinyje buvo per 59 tūkst. mokslo publikacijų (knygų ir straipsnių), iš kurių per 35 tūkst. yra viso teksto. Lituanistikos rinkinyje aprašomos įvairių kalbų publikacijos, paskelbtos Lietuvoje ir užsienyje. Daugiausia publikacijų yra lietuvių kalba – 73,14%, anglų kalba – 16,87%, lenkų kalba – 4,44%, rusų kalba – 2,51%, vokiečių kalba – 1,65%; taip pat ir kitomis –  baltarusių, prancūzų, latvių, ukrainiečių ir kt. kalbomis. Publikacijų turinį atskleidžia santraukos ir reikšminiai žodžiai lietuvių ir anglų kalbomis.

 

Apie paiešką:    Ieškoti teksto  |  Pasirinkti iš sąrašo  |  Tikslinti užklausą

 

Ieškoti teksto

Paiešką Lituanistikos rinkinyje galima atlikti pagal bibliografinius ir turinio požymius. Reikiamo teksto (frazės, žodžio ar jo dalies) galima ieškoti visame įraše ar tik vienoje srityje. Pagrindinės paieškos sritys:

 • Antraštė – užklausos tekstas ieškomas publikacijų antraštėse ir paantraštėse, santraukų antraštėse, serijos antraštėje, šaltinio antraštėje, su aprašyta publikacija susijusių kūrinių antraštėse. Užklausų pavyzdžiai: Viešųjų erdvių transformacija Lietuvos miestuose; Transformation of urban spaces in Lithuanian cities; viesuju tranformac*; transformacija; transformacija miestu*; urban spaces.
 • Autorius ar rengėjas – užklausos tekstas ieškomas autorių, rengėjų, vertėjų, sudarytojų, komentarų autorių asmenvardžiuose. Užklausų pavyzdžiai: Birutė Obelenienė; Obelenienė Birutė; Obelenienė; Obeleniene B*; Obelen*.
 • Dalykas – užklausos tekstas (lietuvių ar anglų kalbomis) ieškomas antraštėse, reikšminiuose žodžiuose, santraukų tekste, klasifikacijos skirsnių pavadinimuose. Užklausų pavyzdžiai: GDL; LDK; Lietuvos didziosios kuni*; S146; Darbo teisė; Istorija; History; Greimas; 16 a.
 • Skelbimo vieta, leidėjas – užklausos tekstas ieškomas pagal knygą išleidusios leidyklos pavadinimą ir miesto, kuriame ši leidykla įsikūrusi, vardą.
 • Straipsnio šaltinis – užklausos tekstas ieškomas straipsnio šaltinio (knygos ar žurnalo) antraštėje.
 • ISSN – tai tarptautinis standartinis serialinio (tęstinio, periodinio ar serijos) leidinio numeris. Užklausoje užrašytas numeris ieškomas straipsnio šaltinio (žurnalo) duomenų srityje. Užklausų pavyzdžiai: 0868-7693; 08687693.
 • ISBN – tai tarptautinis standartinis knygos numeris. Užklausoje užrašytas numeris ieškomas knygų įrašuose. Užklausų pavyzdžiai: 9786099518114; 9789955300755.
 • Mokslo klasifikacija – ieškomas mokslo šakos kodas (numeris) ar mokslo šakos pavadinimas. Užklausa gali būti rašoma anglų kalba. Užklausų pavyzdžiai: H280; Istorija; antropologija; history; didakti*.
 • Kalba – pagal užklausos tekstą (galima rašyti tarptautinį kalbos kodą arba kalbos pavadinimą lietuviškai) pateikiami kūriniai, kurių pagrindinio teksto, vertimo, komentarų ar santraukų teksto kalba atitinka užklausą. Užklausų pavyzdžiai: lit; lietuvių; lietuviu; lietuv*; eng; anglu.
 • Metai – pagal užklausos tekstą ieškomi kūrinio paskelbimo metai. Užklausų pavyzdžiai: 2011; 201*; 20*.
 • Žanras – pagal užklausos tekstą ieškomas publikacijos žanro pavadinimas: Apžvalgos; Bibliografijos; Biografijos; Disertacijos; Katalogai; Monografijos; Pranešimai; Recenzijos; Šaltinių publikacijos; Straipsniai; Studijos; Vadovėliai; Žemėlapiai; Žinynai; Žodynai.
 • Cituojamas autorius ir Cituojamas kūrinys – pagal užklausos tekstą ieškoma autoriaus asmenvardis ar kūrinio antraštė, pateikti aprašytos publikacijos naudotos literatūros sąraše. Neieškomi naudotų kūrinių sudarytojų, rengėjų asmenvardžiai. Pagal užklausą pateikiama publikacija, kurioje panaudotas ieškomo autorius kūrinys. Ieškomą kūrinį galima pamatyti detalaus įrašo arba rezultatų sąrašo skirsnyje Naudota literatūra.

1 pav. Detaliame įraše pateikta naudota literatūra

 

2 pav. Rezultatų sąraše pateikta naudota literatūra

 

Į pradžią

Pasirinkti iš sąrašo

 • Rodyklės (kitaip – sąrašai) padeda ieškoti literatūros, kai užklausos tekstas tiksliai nežinomas. Rodykles galima peržiūrėti nuo pradžios arba nuo bet kurios kitos vietos pagal užklausą (pvz., l; li; lietuv; lietuvos; lietuvos didz; lietuvos didzioji ku). Sudaromos autorių, antraščių, šaltinių (knygų ir žurnalų atskirai), žanrų, mokslo šakų, dalykų, cituojamų autorių ir cituojamų kūrinių rodyklės.
 • Visos rodyklės (išskyrus dalykų) sudaromos iš tų pačių bibliografinių ar turinio elementų, kaip ir teksto užklausos sritys, žr. ieškoti teksto skirsnyje.
 • Rodyklė Tema ar dalykas sudaroma tik iš reikšminių žodžių anglų ir lietuvių kalbomis atskirai. Reikšminių žodžių rodyklė anglų kalba pateikiama tik angliškoje vartotojo sąsajoje.
 • Rodyklės reikalingos ne tik vienarūšių elementų peržiūrai. Jos parodo, kiek bibliografinių įrašų atitinka vieną ar kitą tekstą.

3 pav. Mokslo šakų rodyklė

Į pradžią

Tikslinti užklausą

 • Užklausą galima patikslinti teksto kalba, skelbimo metais, žanru ar tematika. Galima ieškoti visoje bibliografinėje duomenų bazėje (su neekspertuotais, ekspertuojamais ir neigiamai įvertintais kūriniais) arba tik Lituanistikos ar tik viso teksto dokumentų rinkiniuose.

4 pav. Užklausos tikslinimo kriterijai

 

Į pradžią