Pradžia Svetainės medis Versija neįgaliesiemsLtEnPrisijungtiPaieška svetainėje
 
 
*big_search*
 
 

Rengiamas projektas „Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra“

Spausdinti
2015 11 20

Tarybai bendradarbiaujant su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis ir bibliotekomis 2015 m. suformuluotas tęstinio įgyvendinamo projekto „Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra“ poreikis, deklaruotas LR Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1372 „Dėl Lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros 2012–2020 metų krypčių patvirtinimo“ ir LR švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-395 „Dėl Lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros 2013–2020 metų krypčių įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“. Minėtuose dokumentuose pabrėžiama, kad vienas svarbiausių lituanistikos tyrimų kokybės gerinimo veiksnių – veiksminga mokslo darbų ekspertinio vertinimo sistema, t.y. vertinimo kriterijų išgryninimas, aukšta ekspertų kvalifikacija, jaunųjų mokslininkų įtrauktis. Pabrėžiama ir šiuolaikinės infrastruktūros svarba, t.y. duomenų sklaida moderniomis priemonėmis, sklandžiai funkcionuojančios atvirosios prieigos duomenų bazės, kurių dėka lituanistinių tyrimų rezultatai gali patekti į nacionalinę ir tarptautinę akademinę erdvę, o jų autoriai tapti matomi ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Minėtuose dokumentuose iškeltoms problemoms spręsti projekte „Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra“ numatyta:

1. Tęsti lituanistikos publikacijų, išsisklaidžiusių Lietuvos ir pasaulio informacijos ištekliuose, kaupimą ir išsaugojimą;

2. Pasitelkus ekspertus atrinkti geriausias lituanistines publikacijas kaupti ir saugoti ekspertinio vertinimo duomenis ir rezultatus;

3. Rengti ir skleisti lituanistinių publikacijų ekspertinio vertinimo apžvalgas–studijas;

4. Didinti lituanistinių publikacijų prieinamumą ir atvirumą;

5. Palaikyti ir plėtoti šiuolaikinę lituanistikos tyrimų rezultatų ir sklaidos infrastruktūrą.

 

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2016−2018 metai.

 

Jei norite komentuoti prašome prisijungti