Pradžia Svetainės medis Versija neįgaliesiemsLtEnPrisijungtiPaieška svetainėje
 
 
*big_search*
 
 

Naujienos

Spausdinti
2018 12 18
Puikios darbo sąlygos

2018 m. gruodžio 4–6 dienomis Lituanistikos projekto darbuotojos Nijolė Kolesinskienė ir Audronė Steponaitienė lankėsi Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Latvistikos ir baltistikos skyriaus Lituanistikos centre

2018 m. gruodžio 4–6 dienomis Lituanistikos projekto darbuotojos Nijolė Kolesinskienė ir Audronė Steponaitienė lankėsi Latvijos universitete (LU). Susitikimo su LU Humanitarinių mokslų fakulteto Latvistikos ir baltistikos skyriaus Lituanistikos centro vadovu docentu dr. Edmundu Trumpa metu buvo aptarti naujausi Lituanistikos duomenų bazės (LDB) rezultatai, uždaviniai ir ateities perspektyvos. Lituanistikos centro vadovas mielai sutiko bendradarbiauti ir siųsti LDB rengėjams savo publikacijų kopijas ar jų bibliografinius sąrašus, paraginti tai daryti savo kolegas lituanistus. Susitikimo metu taip pat buvo aptartos latvių autorių publikacijų skaitmeninių kopijų atvirosios prieigos licencijavimo LDB galimybės. Kitas vizito tikslas – surinkti kuo daugiau Latvijoje paskelbtos lituanistinės literatūros. Lietuvos bibliotekose Latvijoje leidžiamų humanitarinių ir socialinių mokslų žurnalų yra vos vienas kitas. Nors naujausi Latvijos mokslo žurnalų numeriai atvirai prieinami internete, tačiau ankstesnių metų leidiniai – tik spausdinti. LU Humanitarinių mokslų fakulteto bibliotekoje dirbanti kolegė lietuvė Jolanta Žemaitytė mielai padėjo surinkti reikalingą literatūrą. LDB darbuotojos duomenų bazei pagamino 70 straipsnių kopijas, nemažai lituanistinių tekstų (220 straipsnių ir disertacijų) surado LU prenumeruojamose duomenų bazėse: ProQuest Dissertations & Thesis, Project Muse, Cambridge Journals Online ir kt. Vizito metu surinkta lituanistinė informacija bei numatytas tolimesnis bendradarbiavimas dėl lituanitsinių publikacijų gavimo - labai svarbūs LDB išsamumui užtikrinti.

2018 10 19

Dėl interaktyvesio „Lituanistikos“ duomenų bazės turinio pateikimo

Siekiant interaktyvesio „Lituanistikos“ duomenų bazės turinio pateikimo, didesnės turinio sklaidos, numatytos sąsajos su Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos (LNMMB) modernizuojama Virtualia elektroninio paveldo informacine sistema (VEPIS). Daugiau apie LNMMB ES Europos regioninės plėtros fondo vykdomą projektą, žr. https://www.lnb.lt/apie-biblioteka/programos-ir-projektai/infrastrukturiniai-projektai/visuomenes-poreikius-atitinkancios-virtualios-kulturines-erdves-pletra). Vienas iš šio projekto partnerių – Lietuvos mokslo taryba.

2018 08 26

2018 m. rugpjūčio 22 d. patvirtinti Lituanistikos duomenyno informacinės sistemos nuostatai

2018 m. rugpjūčio 22 d. patvirtinti Lituanistikos duomenyno informacinės sistemos (LISDAS) nuostatai (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2eed1b92a70b11e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=-eo13tj8rc).

2018 06 20

Kviečiame mokslininkus skelbti savo publikacijų tekstus „Lituanistikos“ duomenų bazės atvirąja prieiga

Kviečiame mokslininkus skelbti savo publikacijų tekstus „Lituanistikos“ duomenų bazės (LDB) atvirąja prieiga. Duomenų bazės panauda (per milijoną atsisiųstų publikacijų tekstų 2017 m.) ir apklausos rodo, kad vartotojai ypač vertina galimybę skaityti tekstus. Šiuo metu LDB yra apie 60 proc. publikacijų su atvirosios prieigos tekstais pagal leidėjų ir autorių licencijas. LDB sukaupta nemažai straipsnių iš užsienio žurnalų, Lietuvoje ar užsienyje išleistų knygų, disertacijų. Dalis šių publikacijų pasiekiama nuorodomis į užsienio portalus, tačiau lituanistika besidomintiems vartotojams būtų patogiau viską surasti vienoje vietoje, ypač dėl to, kad LDB tekstuose galima reikšminių žodžių paieška. Lietuvos mokslo taryba su mokslininkais, atsiliepusiais į šį kvietimą, pasirašys atvirosios prieigos licenciją, kuri sudarys galimybę disertacijai ar kitai publikacijai bei autoriui tapti labiau matomiems, cituojamiems. Klausimus dėl publikacijos autorių teisių išsiaiškinsime su specialistais. Mokslininkų, pageidaujančių paskelbti savo publikacijas atvirąja prieiga, prašome užpildyti atvirosios prieigos licencijos formą ir atsiųsti duomenų bazės vyriausiajai specialistei (nijole.kolesinskiene@mab.lt). Ji su Jumis susisieks ir suderins susijusius klausimus.

2018 06 18
. „Lituanistikos“ duomenų bazės darbuotojos G.Sabaitytė ir  O.Pakalnienė prie Varšuvos universiteto Polonistikos fakulteto Bendrosios kalbotyros, lyginamosios Rytų Azijos ir baltistikos katedros

2018 m. birželio 11–13 d. projekto darbuotojos Giedrė Sabaitytė ir Odeta Pakalnienė lankėsi Varšuvos universitete

2018 m. birželio 11–13 d. projekto darbuotojos Giedrė Sabaitytė ir Odeta Pakalnienė lankėsi Varšuvos universiteto Polonistikos fakulteto Bendrosios kalbotyros, lyginamosios Rytų Azijos ir baltistikos katedroje (Katedra Językoznactwo Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Baltystiki). Vizito metu dėstytojams bei studentams buvo pristatyta duomenų bazė „Lituanistika“, aptartos galimybės gauti išsamesnę informaciją apie Lenkijos mokslininkų ar Lenkijoje išleistas lituanistines publikacijas bei apsvarstytas glaudesnis institucijų bendradarbiavimas ateityje. Taip pat lankytasi Varšuvos universiteto bibliotekoje, leidykloje ir akademiniuose knygynuose, kur surinkta nemažai medžiagos, galinčios praturtinti duomenų bazę.

2018 05 18

Kviečiame į renginį „Lituanistikos“ duomenų bazės ekspertinio vertinimo analizė (remiantis parengta apžvalga-studija)

Gerbiamieji Ekspertai, kviečiame Jus į renginį „Lituanistikos“ duomenų bazės ekspertinio vertinimo analizė (remiantis parengta apžvalga-studija). Programa prisegtuke. Renginio vieta – Lietuvos mokslo taryba, Mažoji salė (211), Gedimino pr. 3, Vilnius. Renginio data – 2018 m. gegužės 28 d. (pirmadienį), 11 val. Maloniai laukiame.

2018 04 23

Plėtojama lituanistinių mokslo publikacijų sklaida

2018-04-23. Vienas iš svarbių duomenų bazės uždavinių – tarptautinė mokslinės lituanistikos sklaida, platesnis mokslininkų lituanistų matomumas ir žinomumas. Taikant tarptautinius bibliografinės informacijos perdavimo protokolus, standartus ir formatus, duomenų bazė „Lituanistika“ jau pasiekiama ne tik Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa), bet atvirojo mokslo OpenAIRE paieškos portale.

2018 04 05

Kviečiame susipažinti su 2018 m. parengta apžvalga-studija „Lituanistikos“ duomenų bazė: ekspertinio vertinimo analizė“

Vienas svarbiausių „Lituanistikos“ duomenų bazės tikslų yra kokybiškų lituanistinių mokslo darbų atranka, o esminis atrankos instrumentas yra ekspertinis vertinimas. Kviečiame susipažinti su 2018 m. parengta apžvalga-studija „Lituanistikos“ duomenų bazė: ekspertinio vertinimo analizė“, kurioje atlikta 2012-2014 m. įvertintų publikacijų analizė.

2018 04 04

Duomenų bazė „Lituanistika“ įtraukta į Europos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų bazių ir saugyklų studiją

Duomenų bazė „Lituanistika“ įtraukta į Europos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų bazių ir saugyklų studiją. Studija parengta pagal COST programą „Europos tinklas humanitarinių ir socialinių mokslų vertinimui“. Žr. Sīle, L. et al. (2017). European Databases and Repositories for Social Sciences and Humanities Research Output. Antwerp: ECOOM & ENRESSH. DOI: 10.6084/m9.figshare.5172322 (https://www.minfolit.lt/files/Dokumentai/2017_ENRESSH_European_Databases.pdf).

2018 03 21

Kviečiame mokslininkus pasitikrinti, ar jų publikacijos lituanistikos tema yra įrašytos į LDB registracinį sąrašą

Gerbiamieji HSM mokslininkai, tarptautinėje duomenų bazėje „Lituanistika“ (LDB) kaupiamos humanitarinių ir socialinių mokslų publikacijos, kurių objektas – Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. Šiuo metu LDB yra per 50 tūkst. publikacijų, kurių didesnioji dalis yra su atvirai prieinamais tekstais. Publikacijų patekimas į LDB užtikrina jų sklaidą nacionalinėje ir tarptautinėje akademinėje erdvėje, o jų autoriams – platesnį tarptautinį žinomumą bei žinomumą Lietuvos visuomenėje. Kviečiame mokslininkus pasitikrinti, ar jų publikacijos lituanistikos tema yra įrašytos į LDB registracinį sąrašą. Neužregistruotų publikacijų spausdintas ar elektronines kopijas prašytume pateikti duomenų bazės rengėjams.

Prenumerata el. paštu
Atgal 1 2 Kitas