Pradžia Svetainės medis Versija neįgaliesiemsLtEnPrisijungtiPaieška svetainėje
 
 
*big_search*
 
 

Bibliografiniai duomenys

Spausdinti

Duomenų bazės bibliografiniai įrašai sudaromi tarptautiniu MARC21 formatu ir yra suderinami su kitomis šalies ir užsienio bibliografinėmis informacinėmis sistemomis. Kūriniai aprašomi pagal standartines bibliografinio aprašo taisykles, tačiau yra ir specialių taisyklių, taikomų tuomet, kai įrašo objektas yra mokslo kūrinys, o ne jo publikacija. Informacija apie kartotinius kūrinio skelbimus, vertimus pateikiama viename bibliografiniame įraše. Kelios vartotojams reikšmingos įrašo ypatybės:

 • autoriai

Autoriai, rengėjai, sudarytojai, vertėjai, komentarų autoriai įrašomi taip, kaip paskelbta publikacijoje. Pavardė rašoma prieš vardą, o inicialai, jeigu galima nustatyti, pakeičiami visu vardu.

 • antraštės

Pagrindinė publikacijos antraštė (pavadinimas), serijos ir straipsnio šaltinio antraštės įrašomos taip, kaip yra publikacijoje; iš kitų antraščių pasirinktinai įrašomos tik antraštės lietuvių ir anglų kalbomis. Įrašant antraštes laikomasi taisyklės – kiekvienas kūrinys turi būti įvardijimas lietuviška ir angliška antrašte. Naujai įvertinti kūriniai kurį laiką gali turėti antraštę tik viena kalba, nes antraštės verčiamos kartu su santraukomis.

 • skelbimo duomenys

Knygų skelbimo duomenyse (skelbimo vieta, leidykla, metai) prie metų skliausteliuose įrašomi kartotinių (taip pat ankstesnių) leidimų, perspaudų metai. Pirmieji metai rodo, kuris leidimas buvo pateiktas įvertinti. Pvz.

Vilnius tarp audrų / Jeronimas Cicėnas ; [parengė Birutė Čibiraitė-Biekšienė ir Jūratė Burokaitė].. 2010 (1953, 1993), 302 p., [16] iliustr. lap.

Straipsnių skelbimo duomenys pateikiami šaltinio aprašo srityje: šaltinio (žurnalo ar knygos) antraštė, ISSN, metai, numeris. Šaltinio duomenų pateikiama tiek, kad žurnalas ar knyga būtų atpažįstamas ir surandamas kitose informacinėse sitemose bei bibliotekų kataloguose. Keliuose numeriuose paskelbtam straipsniui rengiamas vienas įrašas ir prie jo pateikiamas visas straipsnio tekstas (jei yra leidėjo sutikimas).

 • daugiakalbiai tekstai

Dvikalbių arba daugiakalbių tekstų atveju aprašomas ir pateikiamas vertinti tik lietuviškas spausdintų kūrinių tekstas (jeigu jo nėra, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba). Duomenys apie tekstus kitomis kalbomis pateikiami pastaboje. Esant galimybei pateikti visus tekstus, vartotojams pateikimi abu tekstai.

 • turinio duomenys

Kūrinių tematika atskleidžiama mokslo šakų klasifikacijos skirsniais, reikšminiais žodžiais ir santraukomis. Visi šie elementai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Reikšminius žodžius įrašo ir klasifikacijos skirsnius nustato ekspertai vertindami kūrinį. Lituanistikos tematikai tinkančio reikšminių žodžių tezauro Lietuvoje nėra, todėl reikšminiuose žodžiuose neišvengta sinonimiškumo, o tai apsunkina teminės paieškos galimybes. Santraukos lietuvių kalba (1600 ženklų) įrašomos iš publikacijų (jeigu tinka kokybė ir teksto ilgis) ar parengiamos tos mokslo šakos mokslininkų. Santraukos anglų kalba (1600 ženklų) įrašomos iš publikacijų (jeigu tinkama kokybė ir teksto ilgis) arba atliekamas santraukos vertimas iš lietuvių kalbos.

 • žanras

Žanrų sąrašas parengas studijoje pateikta žanrų analize

Po ekspertavimo lituanistikos kokybę atitinkančių publikacijų įrašai papildomi išsamiais bibliografiniais ir turinį atskleidžiančiais duomenimis:

 • reikšminiais žodžiais lietuvių ir anglų kalbomis, pateiktais ekspertų ekspertinio vertinimo metu,
 • patikslintomis mokslo kryptimis ir mokslo šakomis, nustatytomis ekspertų ekspertinio vertinimo metu,
 • publikacijose esančiomis arba parengtomis naujomis santraukomis (anotacijomis) lietuvių ir anglų kalbomis,
 • sąsajomis su publikacijos recenzijomis, ankstesniais skelbimais, vertimais, visais tekstais ir pan.,
 • naudotos literatūros (tik knygų ir straipsnių) bibliografiniais duomenimis.