Pradžia Svetainės medis Versija neįgaliesiemsLtEnPrisijungtiPaieška svetainėje
 
 
*big_search*
 
 

Tikslai ir uždaviniai

Spausdinti

Tikslai

  • Pateikti mokslinę informaciją, taip pat mokslo terminiją lietuvių kalba apie humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimus, kurių objektas – Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos istorija ir dabartis, – kaip dalį Europos mokslo produkcijos.
  • Diegti mokslinių darbų kokybės vertinimo kriterijus, formuoti aukštos mokslo kūrinių kokybės siekiamybę, ugdyti mokslinio darbo kokybės savivertę.
  • Užtikrinti galimybę humanitarinių ir socialinių sričių mokslininkams pristatyti savo mokslinę produkciją plačiajai visuomenei ir mokslininkams.
  • Tarptautiniu lygmeniu užtikrinti informacijos apie Lietuvos mokslo pasiekimus sklaidą.
  • Siekti duomenų bazės, kaip tam tikro sąlyginio mokslinės kompetencijos instituto, pripažinimo.

 

Uždaviniai

  • Sukurti ir plėtoti ekspertuojamą informacinę lituanistikos duomenų bazę.
  • Sukurti pripažintą humanitarinių ir socialinių mokslų vertinimo metodiką ir ja naudojantis įtraukti mokslo produkciją į duomenų bazę.
  • Į duomenų bazę įtraukta mokslo produkcija turi būti išsami ir įvairiapusiškai privalomai atskleista dviem kalbomis: lietuvių ir anglų. Šiam uždaviniui vykdyti duomenų bazėje numatyta lietuvių ir anglų kalbomis pateikti kūrinių santraukas ar mokslines anotacijas, reikšminius žodžius, informaciją apie publikuotas kūrinių recenzijas, vertimus ir versijas, naudotos literatūros sąrašus.
  • Užtikrinti mokslinės lituanistikos kaip pasaulio žinijos dalies sklaidą, naudojant šiuolaikines informacijos kaupimo, prieigos, apdorojimo, saugojimo technologijas.
  • Ugdyti HSM tyrėjų kompetencijas.