Home Sitemap For the disabledLtEnLoginSearch on the site
 
 
*big_search*
 
 

Press About Lithuanian Studies

Print

2014

Bloveščiūnienė, Lina, Štreimikis, Anatanas.  The “Lituanistika” Database as a Research Infrastructure for Lithuanian Studies. LIBER 43rd Annual Conference. 2-5 July 2014, Riga (Latvia)

2013

„Lituanistika“ – tarptautiškumo link. Lietuvos žinios. 2013 m. spalio 10 d.

Duomenų bazę „Litaunistika“ vertinusių užsienio ekspertų ataskaitos:

1. Kroatijos Zadaro universiteto docentės dr. Jadranka Stojanovki ataskaita;

2. Europos mokslo fondo atstovės dr. Nina Kancewicz-Hoffman ataskaita;

3. Norvegijos Mokslo ir studijų inovacijų instituto specialiojo patarėjo prof. dr. Gunnar Sivertsen ataskaita;

4. Leideno universiteto mokslo ir technologijų vertinimo centro atstovo dr. Thed van Leeuwen ataskaita.

Bloveščiūnienė, Lina, Marcinkevičienė, Rūta.  Tobulinama tarptautinė mokslinė duomenų bazė „Lituanistika“. Lietuvos žinios. 2013 m. liepos 24 d.

Bloveščiūnienė, Lina, Petrauskaitė, Rūta. From bibliographic to full text open access database on Lithuanian Studies //Sciecominfo : Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication [elektroninis išteklius] ISSN 1652-3202. Vol 9, No 2 (2013), p. 1-3.

Lituanistikos duomenų bazės vartotojų poreikių tyrimo ataskaita. Studentai. Eurotela, 2013

Lituanistikos duomenų bazės vartotojų poreikių tyrimo ataskaita. Mokslininkai. Eurotela, 2013

Vitalija Karaciejūtė. Baltistikos centrai ir Lietuva: baltistika pasaulio kontekste. Mokslo Lietuva. 2013 kovo 24 d.

Informacija apie Lituanistikos duomenų bazės 2013-03-25 seminarą internete:

www.dienosnaujienos.lt...
http://www.lrt.lt...

2012

Būdienė, Virginija. Lietuvių kalba varžo tik tuos, kam trūksta minčių. Bernardinai. lt : interneto dienraštis. 2012-11-08

Jaskūnas, Valdas. Tarpdisciplininis pažinimas ir regionistikos studijos : pastabos apie regionistinius Lituanistikos programos aspektus. Logos. 2012, 71, p. 185-195

Zabarskaitė, Jolanta. Ar pavyktų išdidžiai pasakyti – aš esu joks? Bernardinai. lt : interneto dienraštis. 2012-10-16

Dėl Lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros 2012–2020 metų krypčių patvirtinimo. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1372. Oficialus teisės akto tekstas iš www.e-tar.lt

2011

Bloveščiūnienė, Lina, Marcinkevičienė, Rūta, Kolesinskienė, Nijolė, Štreimikis, Antanas. Duomenų bazės Lituanistika plėtros gairės.  Aukštasis mokslas: IKT diegimo projektai [elektroninis išteklius], konferencija, 2011 m. gruodžio 14 d., Kaunas. 2011. p. 1-11

Kuolys, Darius. Lituanistika Lietuvos valstybėje: pamatų ar pakelės akmuo. Bernardinai. lt : interneto dienraštis. 2011-01-01

2010

Lamanauskas, Vincentas. Mokslinės produkcijos vertinimas: originalumo paieškos ar kopijavimas. Bernardinai. lt : interneto dienraštis.2010-01-26

2009

Daujotytė, Viktorija. Kodėl Lietuvos valstybė turėtų teikti pirmenybę lituanistikai? Colloquia. 22 (2009), p. 139-142

Dėl Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos patvirtinimo.  Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 306. Oficialus teisės akto tekstas iš www.e-tar.lt

Subačius, Giedrius. Lietuvių – svarbiausias žodis. Delfi.lt portale publikuotas Neringos Lašienės interviu su Ilinojaus (JAV) universiteto profesoriumi Giedriumi Subačiu. Interviu skelbtas savaitraštyje „Atgimimas“ 2009 m. liepos 12 d.

2008

Lukšaitė, Ingė. Kokybinis humanitarinių ir socialinių mokslo darbų vertinimas Lietuvoje ir duomenų bazė „Lituanistika“. Mokslo Lietuva. 2008, Nr. 13 (391)

Dėl Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose 2008–2010 metų programos patvirtinimo. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 222. Oficialus teisės akto tekstas iš www.e-tar.lt

2007

Lukšaitė, Ingė. Mokslo kokybės vertinimas – neįmanomas uždavinys? Bernardinai. lt : interneto dienraštis. 2007-06-08

2005

Lukšaitė, Ingė. Kai kurios lituanistikos sampratos problemos. Mokslo Lietuva. 2005 gegužės 19 d. (Nr. 10)

2003

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros strategija bendrosios Lietuvos mokslo plėtros strategijos kontekste. Humanitarinių ir socialinių mokslų strategijos rengimo darbo grupė, 2003